رزومه و سوابق کاری خانم زهرا کلهر

 

. مدیر آموزشی و مدرس آموزشگاه خیاطی و گلدوزی ھمدم سالھای ۷۹-۹۱
. دارای مدرک شب و عروس – الگو ساز – پترن مجیک از سازمان فنی و حرفه ای
. دارای مدرک مولر از صنف خیاطان و برشکاران
. دارای مدرک شب و عروس و استایلینگ از آکادمی مد استانبول ایما IMA
. دارای مدرک دراپینگ از اس مد دبی
. برگزاری ورک شاپ تخصصی مولر برای مدیران آموزشگاه ھا در سال ۸۲
. تدریس در ۳۰ برنامه تلویزیونی کاچیران در سال ۸۲-۸۳
. نماینده رھبری در طرح حمایت از زنان کارآفرین منطقه ۷
. برگزاری کلاس ھای آموزش خیاطی به طور رایگان برای زنان سرپرست خانوار در ورامین به مدت سه سال
. بانوی کارآفرین سالھای ۸۸-۸۹
. حضور سه سال پیاپی در نمایشگاه عروس ازمیر
. حضور در نمایشگاه مد اسلامی استانبول
. مدیریت مزون ھانامد ۱